Kontakt

Katolicki Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Domek na skale”

Adres: Bydgoska 86/88a, tel. 781 969 676

e-mail: kpdomeknaskale@gmail.com

facebook

Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt