Katolickie przedszkole Toruń

Głównym powodem powołania przedszkola katolickiego jest pragnienie realizacji chrześcijańskiej wizji wychowania.

„Domek na skale” to miejsce rozwoju dzieci, które w naturalny sposób staje się przedłużeniem atmosfery, zasad i wartości katolickiego domu rodzinnego.

W misji przedszkola leży: wspieranie rodziny w katolickim wychowaniu dzieci, kształtowanie chrześcijańskiej postawy, troska o rozwój duchowy, moralny dzieci oraz wspieranie ich rozwoju intelektualnego, społecznego i fizyczno-zdrowotnego, a także rozwijanie ich aktywności twórczej.

Wychowanie religijne w przedszkolu realizowane będzie poprzez: codzienną wspólną modlitwę dzieci, modlitwę przed i po posiłkach, cotygodniową katechezę, przybliżanie treści roku liturgicznego.

Duży nacisk kładziemy na współpracę z rodzicami w celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która będzie koncentrować się na dziecku i jego potrzebach, dbać o jego harmonijny rozwój w powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym.

Organem prowadzącym przedszkole jest Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Posłanie.