Oferta przedszkola

Katolicki Punkt Przedszkolny „Domek na skale” przede wszystkim realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Godziny otwarcia: 7.00-16.30

Podczas swego pobytu w naszej placówce dziecko będzie miało możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach wynikających z podstawy programowej:

  • literackich,
  • logicznego myślenia,
  • artystycznych,
  • plastycznych,
  • ruchowych,
  • przyrodniczych,
  • patriotycznych.
  • Dodatkowo zapewniamy zajęcia z języka angielskiego, katechezy, rytmiki oraz opiekę logopedyczną.

 

Mamy świadomość indywidualności każdego dziecka: 60

różnorodności w usposobieniu, uzdolnieniach, zainteresowaniach, możliwościach. Pragniemy by nasze przedszkole było miejscem, które wspomoże dzieci w odkrywaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron oraz dopomoże w rozwoju licznych zainteresowań.