Program dnia

Dzieci w naszym przedszkolu poznają zasady współpracy z rówieśnikami, w sposób aktywny uczą się jak samodzielnie zdobywać wiedzę, umiejętności pozwalające na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji.

PLAN DNIA (możliwe zmiany godzinowe)

7.00 – 8.00 SERDECZNY PORANEK
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranneprzedszkole1rgb-150x150
8.15- 8.30 Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 9.15 Wspólna modlitwa
9.15 – 11.45 ZABAWA I EDUKACJA
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.00 Odpoczynek
13.00- 15.00 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE
15.00 – 15.30 Podwieczorek
15.30 – 16.30 CD. INSPIRUJĄCEGO POPOŁUDNIA

SERDECZNY PORANEK:

 • zabawy w kącikach zainteresowań, edukacyjnych, zabawy konstrukcyjne oraz działalność plastyczno-manipulacyjna,
 • aktywność ruchowa (zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce),
 • praca indywidualna z nauczycielem,
 • czynności higieniczno-sanitarne.

ZABAWA I EDUKACJA:

 • różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
 • aktywność ruchowa: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali i w terenie, korzystanie ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
 • obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku,
 • prace gospodarskie, porządkowe, ogrodnicze.

ODPOCZYNEK:

 • opowieści biblijne, bajki i opowiadania dziecięce w interpretacji nauczyciela,
 • słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk,
 • zabawy „paluszkowe” i słowne.

INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE :7

 • aktywność własna – organizacja zabaw indywidualnych i w małych grupkach,
 • zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
 • zabawa z tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw darmowych, pantomimicznych,
 • słuchają literatury, oglądają książki,
 • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
 • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.